Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

marla23
20:51
8268 24aa 500
no, thank you.
Reposted fromstonerr stonerr viaToshi Toshi
marla23
20:51
8706 0117
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaToshi Toshi
marla23
20:50
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaToshi Toshi
marla23
20:50
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viaToshi Toshi
20:49

June 28 2015

13:57
9761 b9b6
Reposted fromancientsoul ancientsoul viauciekam uciekam
marla23
13:57
marla23
13:57
marla23
13:57
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
https://www.facebook.com/perwersjee
Reposted frompensieve pensieve viauciekam uciekam
marla23
13:56
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viauciekam uciekam
marla23
13:56
8669 e20c
Reposted fromhardbitch hardbitch viauciekam uciekam
marla23
13:55
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viapassionative passionative
marla23
13:54
7025 dcd2
Reposted fromryfik ryfik viapassionative passionative
13:54
9255 0538 500
Reposted fromarmadillo armadillo viapassionative passionative
marla23
13:52
Niektórzy ludzie z konieczności schodzą na manowce, ponieważ właściwej drogi w ogóle dla nich nie ma.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
marla23
13:51
3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamental-cat mental-cat
marla23
13:50
4253 6315 500
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat
marla23
13:48
Ja pesymistka:
Za dwa dni bronię prace licencjacką. 
Obecnie jestem po dwóch tramadolach i kilku buchach.

Ja optymistka:
Obronisz, ponieważ jesteś elokwentna, inteligentna i bystra. Fakt lekkiego zagubienia nazywasz "wchodzeniem w dorosłość". Po prostu żyj.

Nie dla mnie dorosłość, aczkolwiek cieszę się na nadchodzący niepaltime.


marla23
13:43
0721 9a09 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viaToshi Toshi
marla23
13:43
3786 b96d
Reposted fromexistential-puke existential-puke viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl